Descriere

Soluleste materialul fragil şi afânat care acoperă într-un strat subţire toată suprafaţa scoarţei terestre şi este format din particuleminerale (fragmente mai mari sau mai mici de rocă), humus, apă, aer care asigură viaţa organismelor.

El reprezintă suportul pentru activităţile umane, furnizează produse agricole, biomasă şi materii prime, având o importanţă deosebită atât din punct de vedere socio-economic cât şi pentru mediul înconjurător.