INFORMATII GENERALE

Acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul integrat de mediu -reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatia de mediu -reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 Autorizatie integrata de mediu –este act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.


 


ATRIBUTII

Atribuţiile generale ale Serviciului Autorizare şi Controlul Conformării sunt:

 • emite avize/acorduri/autorizaţii de mediu pentru activităţile cu impact asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • parcurgerea unor etape din procedura de emitere a acordurilor/autorizaţiilor integrate de mediu pe baza compentelor delegate de ARPM, cu aprobarea ANPM;
 • colaborează cu ARPM la emiterea avize/acorduri/autorizaţii de mediu pentru activităţile cu impact asupra mediului care se desfăşoară pe teritoriul a mai multe judeţe;
 • monitorizează la nivel local, implementarea legislaţiei referitoare la autorizarea proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului;
 • autorizează proiectele şi activităţile cu impact asupra mediului la nivel local;
 • monitorizează cheltuielile anuale de protecţia mediului rezultate din investiţiile derulate, în conformitate cu programele de conformare;
 • colaborează cu ARPM la elaborarea planului anual de control al conformării pentru instalaţiile/activităţile IPPC;
 • realizează impreuna cu GNM- CJ Giurgiu si ARPM controlul conformării instalaţiilor/activităţilor IPPC;
 • colaborează cu departamentele specializate din APM în procesul de autorizare a proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului, în conformitate cu competenţele stabilite în actele legislative în vigoare;
 • organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidenţa solicitărilor şi emiterea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu;
 • organizeaza la nivel local baza de date referitoare la solicitările şi emiterea avizelor pentru planurile,programele şi proiectele care intră sub incidenţa directivelor EIA şi SEA;
 • colaborează cu structurile GNM-CJ Giurgiu în vederea asigurării respectării cerinţelor din actele de reglementare;
 • organizează şi asigură secretariatul analizelor documentaţiilor de reglementare în cadrul CAT;
 • coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului în domeniul reglementării activităţilor economice şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;

OBIECTIVE SUB INCIDENTA DIRECTIVELOR EUROPENE

OBIECTIVE CE INTRA SUB INCIDENTA DIRECTIVELOR EUROPENE

 

1. Directiva 94/63 privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

 1. HG 568/2001

 

2. Directiva 96/61/EC privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, IPPC 

 1. OUG 34/2002
 2. Legea 645/2002

 

3. Directiva 96/82/CE SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase modificată prin Directiva 2003/105/CE transpusa prin HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substan?e periculoase cu modificarile si completarile ulterioare (HG 79/2009)

 1. HG 95/2003

 

4. Directiva 2001/80/ECprivind limitarea emisiilor anumitor poluanti ai aerului de la instalatiile mari de ardere

 1. HG 541/2003

 Programul de reducere progresiva a emisiilor - TERMOELECTRICA GIURGIU

 

5. Directiva 1999/13privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

 1. HG 699/2003

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ321

                                5032XXX000209


MODELE ACTE NECESARE PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI UE