Informatii de interes public comunicate din oficiu (Legea nr.544/2001)

Buletin informativ al informatiilor de interes public - Anul 2015 -

Persoana responsabila de primirea solicitarilor

Persoana responsabila de primirea solicitarilor in baza legii 544/2001; Relatii cu presa; Petitii:

Consilier - RAMONA LUCA - Compartimentul RPTI (Relatii Publice si Tehnologia Informatiei)

Adresa e-mail: ramona.luca@apmgr.anpm.ro


Organigrama APM Giurgiu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Giurgiu.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane